homepage
portfolio
rood natuurkrijt/ red chalk
curriculum
kalligrafie/ calligraphy
Prenten_Prints/ Old Prints
bibliotheek/ library
schilderskisten/ artists paint boxes
sitemap
Translation into English of this page by Google
(If the translation into English of this page is not completed.
 then go back to the Dutch page and click the translation link again.)


Zoeken binnen website

HOMEPAGE
portfolio
rood krijt
curriculum
kalligrafie
Prenten_Prints/ Prenten_Prints
Bibliotheek/ Library

Laatste update:
21 april 2023

logo

Curriculum
Jaap den Hollander

Geboren 6 oktober 1942 te Rotterdam

Jaap den Hollander, Billthoven 2017

Email: jcdh


Studies aan de
- Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag afd. M.O. tekenen 1964-1967: 
lessen van o.a. Co Westerik (1924 - 10 sept. 2018), Hendrik Andries (Henk) Munnik (1912-1997), Johan Herman Bolling (1918-1997), Willem Minderman (Leiden, 1910 - Den Haag, 1985), Piet Heldoorn (Den Haag, 1905 - Leiden, 1971), Gerrit Noordzij (Rotterdam, 1931-) en Pearl Perlmutter (New York, 23 aug. 1915 - 7 mei 2008),
Studiegenoten o.a. Bert Groenemeijer, Peer van Houwelingen, Frans Koppelaar, Wietse van den Noort, Aad van Reeuwijk, Leo van Voorst, Marjolijn Roëde (1943-2008), Bert van den BandtCoen Hennipman en Willem van Ballegooyen.

- Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam, Opleiding Tekenleraren M.O. 1967-1968:
lessen van o.a. H.M. (Hens) van der Spoel (1904-1987),  zie zijn levensbeschrijving op Wikipedia  en een uitgebreid PDF-bestandJaap Ploos van Amstel (Amsterdam 1926-), Elisabeth (Lies) Hund (1925 -) en Dick Lammers ,
Studiegenoten: o.a.  Joost Schmidt (Amsterdam, 4 maart 1943 - Engwierum, 2 juli 2015), Johan Breuker

- Gerrit Rietveld Academie afd. Vrije Grafiek Avondopleiding 1970-1971:
lessen van o.a. Kurt Löb (1926-1 juni 2015), Dick ten Hoedt (1920-2006) (2 minutenschets pose Dick ten Hoedt door JCdH 1970-1971), Wijnand Wansink (1935, Alkmaar -), Theo Blom (1935-) en Hans Peter Doebele (Bazel, 28 september 1925 - Laren NH, 9 juli 2010).  Gerard Mouton verzorgde de drukpraktijk (o.a. lithografie).

brief
Verslag van de vergadering van docenten en studenten van de avondopleiding Vrije Grafiek (illustratie) van de Gerrit Rietveld Academie d.d. 2 mei 1970. Dit verslag laat zien welke docenten welke vakken verzorgden in de studieperiode 1970-1971.  Als studenten waren aanwezig: Brordus Bunder, Roel Kuin, Bert Nooy, Ronald Slabbers,   Henk de Vroom en Jaap den Hollander.

Vanaf september 1968 t/m augustus 1969 als tekenleraar werkzaam geweest in Leiden en Amsterdam en daarna tot de zomer van 1977 in Amsterdam-Buitenveldert. 

Sinds 1978 woonachtig in Bilthoven en van 1977, tot aan de gedwongen opheffing van de vakgroep in 1992, werkzaam geweest als docent aan de Opleiding voor Tekenleraren van de SOL/HMN te Utrecht.
Daarna een aantal jaren educatieve software ontwikkeld en verkocht.
Vanaf 1995 gewerkt bij het Seminarium voor Orthopedagogiek (onderdeel van de HMN/ HvU) in Utrecht als webmaster, programmeur en docent. Onderdeel van de werkzaamheden was o.a. het digitaliseren van een papieren leerling-volgsysteem van collega Dick Memelink naar een interactief computerprogramma dat na vervroegde pensionering in 2004 via internet wordt aangeboden door het SvO (OVM 2.0). 

Tevens co-auteur (o.a. met Marie José van der Sandt) van een thematische onderwijs methode voor de drie beelden vakken (Educaboek, Culemborg, 1984):
Kijken, kennen, kunnen : een compleet onderwijsleerpakket voor tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen voor het lbo, mavo, havo en vwo

Samen met Mart Tiemersma auteur van Leerinhouden Tekenen, een uitgave - in eigen beheer (1987) van beide auteurs - die de leerinhouden van tekenen als onderwijsdiscipline  in een zestal samenhangende aspektgebieden (fundamentele, vertalende, inhoudelijke, ideematige, funktionele en materiele aspekten) incl. een onderverdeling in vier lagen per aspekt in kaart brengt. Een gedrukt exemplaar is in A4 formaat in 1987 gedeponeerd bij de KB in den Haag. Deze publicatie bevat, naast een uitgebreide toelichting per aspektgebied, een groot aantal illustraties en figuren. Een digitale versie kan per email worden aangevraagd. jcdh

Schilderijententoonstellingen: Amsterdam (voorjaar 1969, Warenhuis De Bijenkorf), Utrecht (1984), Loosdrecht (1993), Bilthoven (1994) en Bosch en Duin (1994). Werk in diverse openbare en particuliere collecties in binnen- en buitenland.

In het voorjaar van 2004 met FPU gegaan en in oktober 2007 met pensioen. Sinds 2004 hoofdzakelijk bezig met tekenen en schilderen.
Sinds 1 februari 2004 wordt beeldend onderzoek gedaan naar thema's die een grieks-mythologische en/of  joods-christelijke oorsprong hebben.

De natuur, in haar vele verschijningsvormen van o.a. de menselijke figuur, het landschap en het stilleven vormt al vele jaren een belangrijke inspiratiebron.  Vooral voorstellingen, waar licht en kleur een dominante rol in vervullen, inspireren tot tekeningen, aquarellen en olieverfschilderijen.
In opdracht zijn illustratie-tekeningen vervaardigd voor publicaties van instellingen die zich richten op de volwassenen-educatie en de gezondheidszorg.

In 2012 Nederlandse vertaling gemaakt van latijns geschrift, uit de periode 1050-1300, getiteld  "Over het maken van Kleuren" van Petrus van Sint Audomar. Dit bestand is gratis digitaal verkrijgbaar. jcdh

Augustus 2004 tot heden: Webpublicatie over experimenten met rood krijt. jcdh
Sinds 2008: webpublicaties over teken- en schildermaterialen en sinds 2013 over pigmenten/ kleurstoffen en praktische "Alchemie". Zie daartoe de pagina's over Norgate en Goeree.

Sinds 26 juni 2016 is verschenen: jeanrestout.pdf, een PDF-bestand met een Nederlandse vertaling van de Franse tekst van een lezing van Jean II Restout uit 1764 getiteld "Sur le Dessein (Over de Tekening)".
Praktische aanwijzingen bij het tekenen.  Gratis op aanvraag digitaal verkrijgbaar. jcdh


Te downloaden bestanden via Google Books
(gratis/ for free):


Jaap den Hollander, hoek atelier 2009

Klik op afbeeldingen voor groter beeld